ZŁAGODZENIE WYMAGAŃ

Trzeba też zaznaczyć, że wyżej podkreślona tolerancja i i złagodzenie wymagań odnośnie do ascezy dietetycznej daje się zauważyć przede (wszystkim w Kościele katolickim, który w ten sposób pozostawia ludziom daleko idącą swobodę wy­boru. Natomiast w niektórych innych kościołach chrześcijań­skich wymagania ascetyczne bywają wysokie. Czeski gerontolog dr Yiskuip badając liczną grupę długo­wiecznych starców w krajach półwyspu bałkańskiego podzi­wiał nie tylko ich dobre zdrowie i sprawność, ale i głęboką religijność. Wśród tych (ubogich i bardzo skromnie żywiących się ludzi wielu przeprowadzało surowe posty religijne, w cza­sie których nie jedli nie tylko mięsa, w ogóle rzadkiego w ich pożywieniu, ale nawet tłuszczu i mleka. U niektórych okresy postu dochodziły do 200 dni w roku.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *