ZESPÓŁ ABSTYNENCJI

Jest to „zespół.abstynencji”, kftóry trzeba wytrzy­mać i przecierpieć, do czego nałogowiec nader często nie jest zdolny. Mogą mu w tym pomóc różnego rodzaju leki stosowane w kuracjach odwykowych, nie zapominajmy je­dnak, że przy nałogu wchodzi w grę potężny stereotyp od­ruchowo Hwarunko wy, który mimo udanej kuracji nawet po dłuższym czasie może się jeszcze zwycięsko odezwać. Bardzo ważnym problemem jest ochrona młodzieży przed popadaniem w nałogi. I tu najważniejszą sprawą będzie uod­pornienie poprzez wychowanie, wdrożenie prawidłowego sto­sunku do życia. Trzeba sobie zdać sprawę, że podłożeni, na którym tak bujnie plenią się szkodliwe nałogi, jest prymi­tywny hedonizm z ogólnie negatywnym, pesymistycznym po­glądem na świat. Ten pesymizm, a nawet odraza do życia , i świata są często wyrazem nieprawidłowego stanu organiz­mu, ogólnie złego samopoczucia i głębokiego, choć nie 90 uświadomionego niepokoju.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *