ZDANIEM ŻYWIENIOWCÓW

Są żywieniowcy (np. niemiecki dietetyk Glatzel), którzy nie tylko nie ganią tego zwyczaju, ale nawet zachęcają do takich praktyk. Ich zdaniem, człowiek współczesny, któremu życie stawia wysokie wymagania, powinien często korzystać z po­budzających bodźców .uzyskiwanych przez smażenie i opieka­nie pokarmów. Ale poglądy takie nie uwzględniają faktu, że wysokie temperatury osiągane przy smażeniu wybitnie obni­żają biologiczną wartość pokarmów, niszczą witaminy i głę­boko denaturują cząsteczki białek, tłuszczów i węglowodanów, zmieniając ich własności biochemiczne i bioelektryczne, co ma niewątpliwie znaczenie dla przemian metabolicznych w ustroju. Ponadto przy smażeniu i wędzeniu powstają w po­karmach pewne ilości związków rakotwórczych. Z tych wzglę­dów trudno polecać te praktyki na większą skalę, mimo że zwiększają one atrakcyjność i wartość pokarmów w aspekcie p rzy jemnościo wo ^b o d ź c owym.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *