ZDANIEM FILOZOFA

Polski fizjolog Wiesław Romanowski nazywa taki system „dowolnie zaprogramowaną rytmiką biologiczną”. Ma ona po­legać na wprowadzeniu do dobowego rytmu życia stanów zwiększonej aktywności ruchowej (ćwiczeń fizycznych) oraz relaksu z elementami koncentracji i skupienia się, a także na przestrzeganiu szeregu zakazów i nakazów, np. odnośnie do palenia, prawidłowego odżywiania się, zachowania norm etycznych itp. Taki stereotyp dynamiczny, zsynchronizowany z naturalnymi rytmami biologicznymi, w wysokim stopniu | przyczynia się do uzyskania stanu pełnego zdrowia. Oczywiś­cie uzyskuje się to dopiero po dłuższym okresie systematycz­nego treningu, który nie tylko utrwala zdrowie, ale i uma­cniając układ nerwowy w .zaprogramowanej równowadze przeciwdziała różnorodnym jego rozchwianiom i zaburze­niom — przede wszystkim nerwicom, stanom przygnębienia, bezsenności i różnorodnym chorobom psychopochodnym.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *