WYROBIENIE HAMULCÓW

Na zakończenie  chciałabym poruszyć pro­blem dość mocno związany ze stosunkiem do ciała, mianowi­cie zagadnienie wstydu i wstydliwości. Co jest właściwą przyczyną poczucia wstydu i dlaczego wdraża się to poczucie małym dzieciom w procesie wychowawczym? Można by tu odróżnić aspekty moralne i cielesne. Dziecko ma się wstydzić wykroczeń moralnych: kłamstwa, tchórzo­stwa, (krzywdy wyrządzonej innym jak również łakomstwa, egoizmu, chciwości, nieopanowania, niekontrolowanych od­ruchów, słowem tego, co sprzeciwia się porządkowi moralne­mu i panowaniu ducha nad ciałem. Wyrobienie tych hamulców i wykształcenie uczuć i dążeń wyższych to niezwykle ważne elementy wychowania. Wstyd ma być poniekąd strażnikiem  tych cennych wartości, stąd też tak często spotykane zjawiska udawania, obłudy, starannego ukrywania wad i wykroczeń. Z drugiej zaś strony dziecku wdraża się wstydliwość odnośnie do określanych części dala i ich funkcji, które powinny być zakryte i osłonięte milcze­niem, choć przecież z natury swej nie mogą być określane jako niemoralne czy w jakikolwiek sposób złe.

 

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *