WYNIKAJĄCE DOLEGLIWOŚCI

Oczywiście stopnie takiej hipokinezji bywają różne, ale z wyżej przytoczonych doświadczeń jasno widać, jak zgubny jest jej ogólny wpływ na funkcje organizmu i tempo starzenia się. Niektórzy autorzy mówią wręcz o hipokinetycznych choro­bach, do których zaliczają: zaburzenia sercowo-krążeniowe, chorobę wrzodową żołądka, cukrzycę, choroby ortopedyczne, zaburzenia układu wegetatywnego i inne. Wskazuje się tez na ogólne osłabienie jako skutek cywilizacyjnej hipokinezji — osłabienie układu nerwowego, przewodu pokarmowego, na­rządów zmysłów, serca, mięśni szkieletowych, kości, tkanki łącznej itp. Stąd wynikają dolegliwości i wreszcie rozwijają się kliniczne choroby i zespół przedwczesnego zestarzenia.Jokl badał 1704 osoby obu płci w wieku 40 — 80 łat z oka­zji zjazdu starszych roczników niemieckiego związku gimna­styków w 1952 r. w Marburgu.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *