WPŁYW ŻYWIENIA

Bardzo dobre efekty lecznicze uzyskać można przez głodówki również w astmie oskrzelowej, w chorobach stawów, skóry w przefwlekłych zapaleniach, a także w pewnych formach przewlekłych chorób psychicznych. Nasuwa się tu myśl, że te tak różnorodne choroby również mogą mieć związek z wie­loletnim wadliwym i nadmiernym odżywianiem, którego skut­ki głodówka likwiduje.Wpływ żywienia na zdrowie bardzo wyraźnie uwydatnia się w badaniach na zwierzętach. Na zakończenie rozdziału pozwolę sobie dokładniej opisać jedno z nich, przeprowadzo­ne przez Roberta Mc Carrisona, który w latach dwudziestych obecnego wieku był kierownikiem instytutu dla spraw odży­wiania w Indiach.Zwrócił on uwagę na fakt, że między poszczególnymi pro­wincjami tego olbrzymiego kraju istniały wielkie różnice w stanie zdrowia mieszkańców, w ich rozwoju fizycznym wyglądzie zewnętrznym.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *