WPŁYW PRACY NA ZDROWIE

images (5)

Wpływem pracy na zdrowie zajmuje się medycyna pracy, do której należy przede wszystkim fizyczna strona tego za­gadnienia: szkodliwości takie, jak np. hałas, zapylenie, to­ksyczne wyziewy, wibracje, przeciążenie pewnych mięśni czy narządów zmysłów itp. Ale bardzo ważną rolę odgrywają również czynniki psychiczne. Zagadnienie „człowiek a praca ma głęboką treść psychologiczną i ta właśnie problematyka będzie nas tu interesować, gdyż ma ona związek me tylko ze zdrowiem, ale również z moralnością i ascezą. Dotyczy to zarówno pracy tzw. fizycznej, jak i umysłowej. Czym jest praca dla człowieka? Pracują również zwierzęta, często wydatnie i pilnie, tworząc nieraz dzieła godne po zi wu. Praca zwierząt wywodzi się jednakże tylko^ z wrodzo­nych stereotypów odruchowo-warunkowych, właściwych dla danego gatunku. Jest więc bezbłędna i stereotypowa, tj. zaw­szę taka sama.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *