WPŁYW PRAC NA DALSZE LOSY

„Trudno dziś przewidzieć wpływ tych prac na dalsze losy [ludzkości” — pisał Heiser, z entuzjazmem relacjonując wyżej opisane doświadczenie. I sam Mc Carrison myślał podobnie, gdy po powrocie do Anglii oświadczył: „Nie ma dziś waż- jniejszego zadania niż zapewnienie ludziom prawidłowego ży­wienia i nie ma pilniejszej potrzeby niż pouczanie i uświa­damianie w sprawach odżywiania”. Minęło pół wieku. Wiemy dziś znacznie więcej niż za cza­sów Mc Carrisona. Żyjemy też przeciętnie dłużej, gdyż medy­cyna skuteczniej potrafi ratować nas przed śmiercią. Ale czy jesteśmy zdrowsi? Czy te wszystkie doświadczenia i prace, które naocznie wykazują, od czego zależy zdrowie, są brane pod uwagę, należycie doceniane i wykorzystane w życiu pry­watnym i społecznym? Czy można mówić o ich istotnym wpływie na zdrowie i losy ludzkości?

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *