WADLIWE ŻYWIENIE

Można za­uważyć, że iludzie, którzy przeszli rw swym życiu okres cięż­kiego, przymusowego głodu, gdy znajdą się w warunkach normalnych, często popadają w otyłość, podświadomy lęk przed głodem skłania ich bowiem do nadmiernego jedzenia. Trzeba tu zaznaczyć, że przy obfitym, lecz ogólnie wadli­wym żywieniu można popaść w otyłość, cierpiąc przy tym na niedobory białkowe czy witamino wo-minerałne. Chcąc uniknąć takich niedoborów i zachować zdrowie, trzeba uwzględnić w pożywieniu przede wszystkim maturalne, cało­ściowe pakairmy, starając się zarazem o ich dużą różnorod­ność. Nazwę „całości” lub „jedności” pokarmowych wprowa­dził szwajcarski lekarz-dietetyk Bircher-Benner. Oznacza on w ten sposób produkty, które stanowią jakby spiżarnie wy­twarzane przez ustroje macierzyste na użytek organizmów potomnych w najwcześniejszym okresie ich rozwoju. Produk­ty te muszą więc zawierać kompleksy wszystkich potrzeb­nych do życia składników — stąd nazwa całości.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *