TO, CO W CZŁOWIEKU NAJISTOTNIEJSZE

Na ogół nie dostrzegano w nich i nie brano pod uwagę tego, co w człowieku najistotniejsze: władz umysłowych i możli- dości duchowych, które należało szczególnie iu nich kształcić i rozwijać na miarę ponadprzeciętną, zapewniając im na tym polu wiele satysfakcji i rekompensaty, umożliwiając znalezie- strasznego niezawinionego nieszczęścia. Oczywiście zajęto się tymi dziećmi przy wydatnym odszko­dowaniu finansowym ze strony firmy farmaceutycznej. Zajęto się -— więc protezy, wózki inwalidzkie, domy specjalne, wiele współczucia i litości — i tym więcej atmosfery i świadomości strasznego niezawinionego nieszczęścia. Dzieci -te były oceniane tylko z hedonistycznego punktu widzenia. Wymownym dowodem tego jest opinia i wyrok matki-zabójczyni oraz wyrok sądu. Hierarchia wartości, którą tu zastosowano, nie zasługuje na miano istotnie ludzkiej.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *