TĘSKNOTA DO IDEAŁU

Z tej tęsknoty do ideału i z dążenia wzwyż rodzi się kult bohaterów i świę­tych, którzy umieli opanować ciało, przezwyciężając ową niszcząca żądzę rozkoszy i osiągając szczyty duchowego roz­woju. Są to wielcy nauczyciele i mistrzowie ludzkości, którzy jednak bynajmniej nie u wszystkich znajdują posłuch i po­ważanie. Obserwując życie widzimy, jak wielka jest liczba ludzi, którzy wcale nie cenią tych wyżyn i wysiłków i osten­tacyjnie się od nich odwracają, a nawet _ cynicznie z nich drwią. Postaiwa taka zwykle dyktowana jest przez słabosc, która boi się wysiłków, a zarazem przez pychę, która nie chce się do tej słabości przyznać. Tę nieszczęsną i wstydliwą słabość ludzkiej natury, ukrytą dążność do zstępowania w doł i pogrążania się w zmysłowych podkorowych satysfakcjach starożytni Grecy wyrażali w kultach Bachusa i Wenery. Rów­nież i w krajach produkujących narkotyki tubylcy od wieków łączyli ich użycie z obrzędami religijnymi, a nawet samym tym substancjom oddawali cześć.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *