STARSI W DOMACH POMOCY

old-people

Autor podkreśla, że tylko 20% tych ichorych żyje w mieszkaniach wyposażonych w niezbędne urządzenia, oko­ło 60% nie ma wody bieżącej, a 10% nawet elektryczności. Obecnie po upływie 15 lat od tych badań liczba nie­dołężnych starców przebywających we własnych domach jest na pewno dużo wyższa. Główne przyczyny takich stanów to udary mózgowe, otępienie, Ciężkie choroby układu krążenia, oddychania i narządów ruchu. Prowadząc od 21 lat oddział geriatryczny, nastawiony głów­nie na leczenie i rehabilitację starczego niedołęstwa, mogę stwierdzić na podstawie przeprowadzonych badań i obserwa­cji, że około 50% chorych kierowanych z powodu takiego niedołęstwa do Domów Pomocy Społecznej mogłoby w znacz­nej mierze odzyskać sprawność, gdyby poddani zostali odpo­wiedniej rehabilitacji.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *