SPOKOJNA DYSKUSJA

Spokojna i rzeczowa dyskusja przyjmowana jest na ogół z uznaniem — natomiast niekontrolowane wybuchy i gwałtowne przejawy nawet naj­szlachetniejszych uczuć i przekonań mogą w pewnych sytu­acjach budzić niesmak i zawstydzenie, ponieważ czujemy, że zostały tu przerwane jakieś tamy i coś bardzo istotnego wy­mknęło się spod władzy rozumu. Słowem, wydaje się, że panowanie ducha nad ciałem i ro­zumu nad uczuciami jest naszym zasadniczym ideałem i tę­sknotą, a wstyd to zwierciadło, w którym ta tęsknota naj­wyraźniej się odbija. Oczywiście, zwierciadło to może być — i często bywa — wykrzywione, zmącone i zniszczone. Nor­malna, prawidłowa ireakcja wstydu może zmienić się w po­żałowania godną pruderię, zakłamanie czy zupełny bezwstyd. Bardzo ciekawa byłaby psychologiczna analiza tych izjawisk.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *