SILNI I ZDROWI

Mieszkańcy górzystej północy, Sikhowie i Pathanowie, byli rośli, wysocy, silni i zdrowi. Ale im bardziej na południe, tym gorszy był rozwój fizyczny stan zdrowia ludności poszczególnych prowincji, a najdalej wysunięte plemię Madrasów było najnędzniejsze fizycznie trapione przez liczne choroby.Podejrzewając, że różnice te powodowane były różnicami w sposobie odżywiania, Mc Carrison założył dla sprawdzenia tej hipotezy wielką hodowlę białych szczurów, które wszyst­kie pochodziły od jednej pary, co wyłączało większe różnice genetyczne. Miały też w hodowli zapewnione jak najlepsze warunki życia, idealną czystość i przewietrzanie, tak, by wy­łączyć wszystkie pozadietetyczne czynniki chorobotwórcze.Jedyna różnica między oddziałami tej hodowli występowała w diecie, która była analogiczna do odżywiania się ludności w poszczególnych prowincjach indyjskich.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *