ŚCISŁE POWIĄZANIE

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że zwierzęta żyjące dziko mają na ogół dużo ruchu i wydatków energetycznych, a zdarzające się nie­rzadko przymusowe okresy głodu kompensują u nich okazyj­ne przejadanie się. Natomiast u ludzi, którzy mają stale do­stateczny wybór środków spożywczych, przyjmowanie nad­miaru pokarmów w stosunku do zapotrzebowania bardzo łatwo może przejść w stan chroniczny. Jest to ściśle związane z tym aspektem odżywiania, który możemy nazwać umownie przyjemnościowo-bodźcoiwym. Funk­cja zaspokajania głodu, niezwykłe ważna dla utrzymania życia, łączy się z głęboką przyjemnością, która jest nie tylko naturalna, ale i konieczna dla prawidłowego przyswajania pokarmów. Wchodzi tu w grę czynność receptorów (zakoń­czeń nerwowych) smakowo-węchowych, w które jama ustno- -gardłowo-nosowa jest bqgato wyposażona i których zada­niem jest badanie przyjmowanych pokarmów w aspekcie ich przydatności oraz przekazywanie na drodze odruchowej bodź­ców do wydzielania śliny i soków trawiennych, co umożliwia spożycie i strawienie pokarmu.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *