ROZWÓJ CHORÓB

W rozwoju wyżej wymienionych chorób odgrywają rolę również inne czynniki, jak np. genetycznie uwarunkowana dziedziczna skłonność, czynniki nerwowe (stresy, stany przy­gnębienia), palenie, szkodliwości zawodowe i inne. Ale spo­sób żywienia ma tu niewątpliwie bardzo duże, podstawowe znaczenie. Ścisłe i charakterystyczne są powiązania miażdżycy z oty­łością, cukrzycą, ‚nadciśnieniem, chorobami serca i nerek. Badacze podkreślają, że odsetek ludzi otyłych jest obecnie— 3 razy wyższy niż przed II wojną światową. Ogólna ich zachorowalność jest wyraźnie większa niż u nieotyłych. Szczególnie częste jest powiązanie otyłości z cukrzycą. Przy nadwadze rzędu 20% częstość występowania cukrzycy jest razy większa, a przy nadwadze 25% i więcej nawet 8 razy większa niż w populacji nieotyłej. Z kolei cukrzyca wybitnie zaostrza przebieg choroby miażdżycowej.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *