ROLA JEDZENIA W ŻYCIU

Trzeba sobie zdać sprawę, jak wieloraką rolę odgrywa je­dzenie w naszym życiu — rolę przyjemnościową, bodźcową, obyczajowo-towarzyską, uczuciwo-rodzinną, gospodarczo-społećzną, ekonomiczną… Pośród tych wszystkich funkcji i aspe­któw rola najistotniejsza — dostarczanie ustrojowi koniecz­nych do życia substancji ibud-ulcowych i energetycznych wraz z kwestią wartości tych substancji — schodzi często gdzieś na bardzo daleki plan. W istocie niewielu spotyka się ludzi, któ­rzy nad tą sprawą na serio się zastanawiają, poszukują odpo­wiednich wskazówek i usiłują je realizować w życiu. Człowiek, któremu pozostawia się zupełną swobodę w je­dzeniu, narażony jest na dwa główne niebezpieczeństwa: 1) że będzie pobierał za dużo kalorii w stosunku do swegą istotnego zapotrzebowania, przez co popadnie stopniowo w otyłość ze wszystkimi jej skutkami; 2) że będzie przyjmował pokarmy niewłaściwe i niepełnowartościowe, przygotowane głównie w aspekcie celów przyjemnościowo-bodżcowych, a nie zdrowotnych.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *