ROLA CZYNNIKÓW PSYCHICZNYCH

Odgrywają tu rolę również czynniki psychiczne — estetyka podania, miły nastrój — wy­dzielanie soików trawiennych jest bowiem uzależnione także od kory mózgowej. Trzeba tu zanotować dwa momenty: 1) przyjemność odczu­wana przy jedzeniu jest, jeśli nie konieczna, to w każdym razie bardzo pożyteczna dla funkcji trawienia; 2) przyjemność ta jest sprawą bardzo indywidualną i zmienną, gdyż recepto­ry smakowo-węcbowe i odpowiadające im ośrodki mózgowe mogą być trenowane i wdrażane do pozytywnych, a również negatywnych ocen w bardzo różnych kierunkach. Ogólnie biorąc oceny te zależą głównie od przyzwyczajeń nabytych we wczesnym dzieciństwie, ale i w późniejszych okresach zarówno okoliczności życiowe,, jak i świadomy trening (wdra­żanie) mogą na te sprawy wpływać w stopniu wybitnym. I to nie tylko na samą oceną smakową, lecz i na czynność całego przewodu pokarmowego. Dość przypomnieć, że np. u Eskimo­sów mydło i świece są nie tylko dobrze (trawione, ale i uwa­żane za delikatne przysmaki.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *