REAKCJA ALERGICZNA

Ągranulocytaza jest tu rodzajem reakcji aler­gicznej. Podobne uszkodzenia mogą wywoływać: nowalgina, fenylbutazon, fenacetyna, atofan, tyreostatyki oraz organiczne połączenia arsenowe. Niektóre z tych leków bywają często przyjmowane nałogowo w postaci tabletek przeciwbólowych. Ępidemie znałogowania mogą powodować również leki z grapy amphetaminy (benzedryna, pervitina) które pobudzają centralny układ nerwowy analogicznie do kofeiny, usuwając zmęczenie i zmniejszając apetyt (działanie odtłuszczające). Jako objawy uboczne, zwłaszcza przy większych dawkach, występują: bezsenność, szybka akcja seroa, duszność, nad­ciśnienie i wymioty, niekiedy nawet udar mózgu.Do leków, których przyjmowanie może wejść w nałóg, na­leżą też barbituraty. Stosowane w zbyt dużych dawkach jako leki nasenne, mogą powodować przewlekłe zatrucia, upośle­dzając funkcje psychiczne, powodując skłonność do depresji i „ucieczki od świata”.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *