PRZECIĘTNY EUROPEJCZYK

Przeciętny Europejczyk z zado­woleniem przyjmie dobrze przyrządzoną potrawę mięsną, pod­czas gdy prawowiernego Hindusa, ścisłego jarosza, może ona doprowadzić aż do wymiotów z obrzydzenia. Smakowo-tra- wienne stereotypy to mechanizmy bardzo indywidualne,  za­leżne od nader licznych czynników, jak tradycja, obyczaje, wrażliwość nerwowa, a nawet poglądy moralne i nakazy re­ligijne. Możliwości adaptacji ludzkiego układu pokarmowego do. bardzo różnych sposobów żywienia są ogromne, co wcale nie oznacza, że wszystkie te systemy są jednakowo korzystne dla zdrowia i długości życia. Dzięki zdolności adaptacji czło­wiek może żyć prawie we wszystkich okolicach kuli ziem­skiej, ale też można obserwować znaczne niekiedy różnice w stanie zdrowia i tempie starzenia się ludności poszczegól­nych rejonów. Oprócz czynników rasowych, klimatycznych i innych różnice w sposobie żywienia odgrywają tu na pewno niemałą rolę.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *