PROBLEMATYKA PRACY

Tylko czy to naprawdę byłby czas stracony?Stosunek dzisiejszego człowieka do pracy, zwłaszcza fizycz­nej, to ciekawe zagadnienie. Z jednej strony widzimy wy­raźną tendencję do redukowania wysiłków w dniu powszed­nim, co stanowi zarazem znaczną oszczędność czasu — z dru­giej zaś organizuje się i propaguje ćwiczenia i gry sportowe, które przecież muszą zabierać sporo czasu. Widzimy tu więc dwie przeciwstawne sobie tendencje. Jakie jest ich źródło?Lęk przed wysiłkiem, uwielbienie dla wszelkich wygód i błogiego bezruchu wywodzi się chyba jeszcze z dawnych tęsknot człowieka, który w ciężkiej fizycznej pracy musiał zdobywać wszystko, co mu było potrzebne do życia. Marze- niem jego było leniwe wypoczywanie — przywilej królów i bogaczy. Nowoczesna technika gorliwie idzie na rękę takim marzeniom, starając się eliminować z naszego życia wszelki trud i niewygody, gdzie tylko można, sprowadzając całą pracę do naciskania odpowiednich guzików.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *