PRACA LUDZKA Z NATURY

praca1

Nie znając pojęć i symboli, nie mając mowy i pisma, zwierzęta nie przekazują swych osobniczych doś­wiadczeń potomstwu, które w każdym pokoleniu wciąż za­czyna na nowo, obracając się wyłącznie w kręgu tych samych wrodzonych możliwości. Człowiek w swej pracy wyzyskuje doświadczenia przodków, a także dorzuca swoje. W pracy jego odgrywają rolę nie tylko mechanizmy odruchowe, lecz i świadoma myśl, rozum toteż może on popełniać błędy, których zwierzęta nie popełniają, ale wprowadza tez ulep­szenia, których one nigdy nie wprowadzają. Człowiek wy­ciska na pracy piętno swej osobowości i może cieszyć się swym dziełem nie tylko dlatego, że jest ono pożyteczne, ale że jest jego, odrębne i niepowtarzalne jak on sam, i że może w nim realizować swe koncepcje i marzenia. Praca ludzka jest z natury swej nie tylko źródłem dobro­bytu dla Ogółu, ale i źródłem satysfakcji czy nawet szczęścia dla tego, kto ją wykonuje. Jest to jej ogromnie ważna cecha i w tym właśnie przejawia się bardzo silny związek pracv z psychiką.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *