PRACA DO PÓŹNEJ STAROŚCI

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W literaturze gerontologicznej problem pracy postawiony jest dość jednoznacznie i prosto: ponieważ ludzie pracujący do późnej starości dłużej zachowują zdrowie i biologiczną młodość, należy więc jak najbardziej namawiać do takiej czy innej aktywności w wieku podeszłym i emerytalnym, stwa­rzając jak najwięcej możliwości zatrudnienia dla rencistów. Ale problem wcale nie jest taki prosty. Bo można by i od­wrócić zagadnienie, pytając, czy ci pracujący starzy ludzie dlatego są tak zdrowi, że pracują, czy dlatego pracują, że są zdrowi i zachowali jeszcze nieco młodzieńczej energii i za­pału? Powszechnie wiadomo, jak wielu starzejących się pra­cowników marzy o emeryturze i jak często żadne namowy nie mogą skłonić emerytów, by podjęli jakąś działalność. Wydaje się, że w drugiej połowie XX wieku praca stosun­kowo rzadko daje człowiekowi tę radość, jaką dawać powin­na. Nic w tym zresztą dziwnego.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *