POUCZAJĄCE REZULTATY

Matiejew i współpracownicy obserwowali grupę osób star­szych (przeciętny wiek 71,5) uprawiających przez 7 lat ćwi­czenia fizyczne. W porównaniu z nie ćwiczącymi, u których w tym czasie wskaźnik siły mięśniowej, pojemność płuc, czę­stość oddechów i inne wskaźniki uległy pogorszeniu, u ćwi­czących mimo dużego upływu czasu i posunięcia się wieku kalendarzowego wskaźniki te uległy poprawie w stosunku do stanu wyjściowego średnio o 10 — 20%. Ciekawe i pouczające rezultaty kinezyterapii uzyskano w Instytucie Kultury Fizycznej w Moskwie. Zebrano 550 osób w wieku 45 — 75 lat, które skarżyły się na liczne dolegli­wości związane ze starzeniem się i rozwojem miażdżycy (osłabienie pamięci, szybkie męczenie się, bóle i zawroty gło­wy, bóle serca, nadciśnienie i inne), przy czym trzeba pod­kreślić, że leczenie farmakologiczne i uzdrowiskowe było bez­skuteczne.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *