PODOBNE EFEKTY

Podobne efekty wywołuje również nadużywanie niebarbituratawych preparatów nasennych. Cie­kawe jest, że po dłuższym nałogowym ich przyjmowaniu może zamiast działania nasennego wystąpić efekt podnieca­jący i wtedy leki te przyjmowane są dla pobudzenia. Dawki są stale zwiększane i łatwo dochodzi do zatriucia. Podobnie i leki przeciwbólowe, zwłaszcza zawierające fe­nacetynę, często używane są nałogowo, przeważnie (w 80% przypadków) przez kobiety. Po dłuższym okresie przyjmowa­nia analgetyki również zaczynają dawać efekt pobudzający, szczególnie gdy zawierają kofeinę. Po nagłym ich odstawie­niu może łatwo dojść do „zespołu abstynencji”, który obja­wia się przez drżenie kończyn, bóle głowy, zaburzenia snu, skłonność do zapaści i przykry niepokój ze skłonnością do depresji.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *