POBOŻNY CHRZEŚCIJANIN

Natomiast pobożny chrześcijanin, który pragnie złożyć Bogu dodatkową ofiarę w zakresie przyjemności jedzenia, po­winien bardzo dobrze rozważyć, czy w danej sytuacji wolno mu to czynić kosztem zdrowia i zdolności do pracy. Wyłania się tu zespół zagadnień moralnych, które były już rozważane w rozdziale czwartym. Zdrowie nie jest tu pojmowane jako najwyższy cel sam w sobie, lecz głównie jako warunek sku­tecznego działania. Dążenie do zaohowania zdrowia staje się wyrazem afirmacji życia i świata, obowiązkiem moralnym tak wobec siebie, jak wobec rodziny i społeczeństwa. W takim układzie właśnie działanie na rzecz bliźnich będzie istotną ofiarą i zasługą, ale by zdobyć ów warunek i podstawę, jaką jest zdrowie, trzeba również zastosować wcale nielekką zdro­wotną ascezę, która podejmowana w takiej intencji zyskyje wysoką rangę również z religijnego punktu widzenia. Staje się waiżnym elementem ascezy religijnej.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *