ODRUCHOWE ROZSZERZANIE TĘTNIC

Drugi fakt to odruchowe rozszerzenie tętnic, a więc polepszenie ukrwienia w pracującym narządzie. Trzeci to pobudzenia, któ­re powstają w układzie ruchowym przy jego pracy i które drogą łuków odruchowych przenoszą się na narządy we­wnętrzne, wzmagając ich aktywność.A więc praca fizyczna (ruch, sporty, gimnastyka) nie tylko wybitnie usprawnia sam układ ruchowy, polepszając jego ukrwienie i chroniąc go przed starczym’ zwyrodnieniem, ale wpływa korzystnie na czynność i ukrwienie narządów waż­nych dla życia (mózgu, serca, płuc, wątroby, jelit itd). Trzeba też pamiętać, że mięśnie stanowią główną bazę me­taboliczną ustroju — w nich przede wszystkim odbywa się spalanie, które jeśli jest prawidłowe i intensywne, przeciw­działa szybkiemu gromadzeniu się szkodliwych złogów w u- stroju, a więc przeciwdziała po prostu starzeniu się. Niedobór ruchu (hipokinezja) czy unieruchomienie (akinezja) działa bardzo szkodliwie i wyraźnie skraca życie, <co wykazano za­równo u ludzi, jak i w doświadczeniach na zwierzętach.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *