NIESZCZĘŚLIWIE USTAWIENI

99dc0d2c8ba6b9c6_156874125.preview

Przemysł i maszyny w dużej mierze odebrały pracy charakter indywidualny, czyniąc ją jednostajną, czasem wręcz ogłupiającą. Ale i dziś mamy wiele zawodów, w których można projektować, działać koncepcyj­nie, twórczo. I do tej przede wszystkim grupy należą ludzie, którzy wyżywają się w swej pracy, z trwogą myśląc o emery­turze. Trwoga ta może mieć zresztą i mniej szlachetne źródło, jak obawa utraty stanowiska, władzy, przywilejów czy dużych dochodów. Na ogół jednak materialne pobudki grają tu sto­sunkowo niewielką rolę. Dla tej kategorii ludzi praca jest po prostu źródłem satysfakcji. Druga kategoria to ludzie, którzy są w swym zawodzie nieszczęśliwie ustawieni. Praca wykonywana nie odpowiada im jest raczej źródłem konfliktów i urazów niż satysfakcji. Tacy pracownicy często wyżywają się w jakimś hobby. Dzisiejsza moda na tego typu zainteresowania świadczy w pewnej mierze o tym, jak często ludzie inteligentni, a nawet utalen­towani, nie znajdują ujścia dla swych możliwości i zaintere­sowań w pracy zawodowej (choć oczywiście nie każdy hob­bysta jest człowiekiem niezadowolonym ze swej pracy).

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *