NIENATURALNE ROZKOSZE

Sztucznie wyhodowane, nienatu­ralne rozkosze stają się wtedy jedynym źródłem pociechy, przystanią, do której się ucieka, by zaczerpnąć siły. Pożądanie tych oszołomień, dążenie do nich wynika w znacznej ^ mierze z owego psychofizycznego głodu, który w dziedzinie cielesnej jest często skutkiem niewłaściwego trybu życia, nieprawidło­wego żywienia i innych szkodliwości, a w sferze duchowej niedostrzegania sensu życia i moralnego porządku. Chcąc przeciwdziałać nałogom, trzeba więc już od dzieciń­stwa wdrażać młodzieży zasady tego moralnego porządku i związanej z nim zdrowotnej ascezy. Realizowane konse­kwentnie pod czujną opieką i kierownictwem rozumu i woli, zasady te owocują pełnym zdrowiem, dobrym samopoczuciem, energią i radością życia, a więc najistotniejszą i najcenniej­szą satysfakcją.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *