NIEKTÓRE SYSTEMY

Podobnie np. amerykańska sekta Adwentystów Dnia Siódmego nakłada na swych członków ostre ograniczenia ascetyczne. Odżywiają się oni skromnie, unikają mięsa, nie używają kawy> herbaty, alkoholu ani papierosów. Jak wynika ze statystyk lekarskich, zapadalność na chorobę wieńcową (angina peetoris) i zawał serca jest u nich o 40% mnie jsza niż w kontrolnej amerykań­skiej populacji, to znaczy w grupie przeciętnej, nie dobiera­nej. Świadczy to o znacznie mniejszej tendencji do rozwoju miażdżycy. Niektóre pozachrześcijańskie systemy religijne, jak joga czy zen, wypracowały zalecenia dietetyczne ukierunkowane na zachowanie możliwie najpełniejszego zdrowia w myśl za­sady, że zdrowe ciało najłatwiej poddaje się duchowi, a chore i’ osłabione sprawia liczne trudności na drodze do duchowego postępu.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *