NAJWAŻNIEJSZE KRYTERIUM

puzzle_cropped-736x305

Najważniejszym kryterium kwalifika­cyjnym jest tu względnie dobry stan umysłu i silna wola wykonywania ćwiczeń, gdyż czynnik psychiczny odgrywa przy tym główną rolę. Chory musi być zdolny do podjęcia ciężkich wysiłków, tej „drogi przez mękę”, jaką w wielu wy­padkach jest rehabilitacja takich stanów. Ale ten wysiłek prowadzi do rezultatów, które można określić jako wspania­łe następuje nie tylko znaczne usprawnienie z możliwością powrotu do domu, ale i wyraźna poprawa zdrowia, fizyczne i duchowe odrodzenie, a więc to, co nazywamy ogólną rewi­talizacją. Chyba tylko w ostrych kuracjach dietetycznych, zwłaszcza głodowych, ścisły związek między ascezą, zdrowiem i moral­nością uwydatnia się tak wyraźnie jak w kinezyterapii. Przez odważne podjęcie ascetycznych wysiłków i cierpień można tu osiągnąć znaczną poprawę zdrowia i sprawności, która jest ogromnym dobrem nie tylko dla danych osób, lecz także dla ich rodzin i całego społeczeństwa.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *