MIŁOŚĆ WZAJEMNA

Autor podkreśla również prawo „absorbcji wstydu przez miłość”, ale tylko przez prawdziwą miłość, która a firmując wartość osoby szuka jej najpełniejszego dobra. Musi to być jednak miłość wzajemna. W ostatnich czasach rozbudowuje się naukę, której korzeni szukać trzeba w hinduskiej jodze — mianowicie naukę opano­wania i sterowania za pomocą rozkazów woli nie tylko ukła­du mięśni szkieletowych, lecz również czynności narządów wewnętrznych regulowanych przez układ nerwowy wegeta­tywny. Świadoma wola może wpływać na te sprawy przede wszystkim przez wytworzenie pożądanego stereotypu dyna­micznego, czyli przez nadanie odpowiedniego rytmu czynnoś­ciom dnia i ścisłe przestrzeganie tego rytmu, przez co wy­twarza się ów stereotyp w zakresie czynności wegetatywnych, które się dostosowują. Stopniowo wytwarzają się i utrwalają odpowiednie zmiany w układzie nerwowym — zmienia się więc nawet struktura i fizjologia ustroju.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *