LUDZIE STARZY

Ludzie starzy, zwłaszcza stare kobiety, mogą czasem po­paść w nienawiść do swego ciała, które dostarcza im coraz gorszych, coraz bardziej przykrych i upokarzających wrażeń, zarówno co do samopoczucia, jak i co do wyglądu. Taka nienawiść nie prowadzi do ascezy, lecz może doprowadzić do samobójstwa. Gdyby człowiek w tej sytuacji miał wiarę i miłość dla spraw ducha, nie mógłby znienawidzić swego ciała ani popaść w rozpacz, lecz patrzałby z pobłażliwą obo­jętnością na nieuniknioną degradację swej cielesnej powłoki i robił, co można — w ramach rozsądku — dla podtrzymania sił i dobrego wyzyskiwania pozostającego mu jeszcze czasu.Skrajnie ascetyczna postawa jest dziś taką rzadkością, że nie muszę nad nią się zatrzymywać. Przejdźmy do postawy bardzo rozpowszechnionej, którą można by nazwać hedoni­styczną. Tu ciało traktowane jest jako źródło satysfakcji zmy­słowych i o tyle cenione, o ile może ich dostarczać.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *