LICZNE CHOROBY

Znaleziono u nich bardzo liczne choroby wszystkich narzą­dów, zwłaszcza przewodu pokarmowego, płuc, nerek, pęche­rza, często też guzy nowotworowe i zmiany gruźlicze. Liczne zmiany chorobowe dotyczyły również nerwów, mózgu i na­rządów zmysłów. Występowały też różne rodzaje anemii. Słowem, szczury te wykazywały w różnych zestawach wszy­stkie choroby, na które cierpią niezliczone rzesze ludzi na całym świecie. Podobna dieta powodowała podobne choroby u ludzi i u szczurów. Nie tylko zresztą choroby — również częstość ich występowania była zupełnie analogiczna. Np. w prowincji Madras 10% ludności cierpiało na raka przewodu pokarmo­wego, a w sąsiednim Travancore nawet 25%. I wśród szczu­rów wziętych na dietę obu tych prowincji stwierdzono zupeł­nie podobny odsetek guzów rakowych przewodu pokarmo­wego. W prowincji Sind 50% ludności cierpiało na kamicę pęcherza i 50% szczurów otrzymujących takie samo żywie­nie wykazało kamicę pęcherza.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *