LEKI PROWADZĄCE DO NAŁOGU

Wiele jest leków, które mogą powodować znałogowanie. Przy dłuższym przyjmowaniu szkodliwość ich ujawnia się przez „wydrążenie” osobowości i charakteru, osłabienie su­mienia, wola i poczucia obowiązku, obniżenie zainteresowań, otępienie psychiczne i wyraźne zmniejszenie wydolności za­wodowej przy zwiększonej drażliwości i skłonności do ponu­rych depresyjnych nastrojów. Somatyczne uszkodzenia mani­festują się najczęściej w zakresie szpiku kostnego i nerek, a z objawów występują zwykle bóle i zawroty głowy, nud­ności, bezsenność i bóle reumatyczne.Nie będę omawiać klinicznych problemów innych toksyko- manii i uzależnień, np. od morfiny, kokainy i innych narko­tyków. Trzeba tylko podkreślić, że te sztucznie wyhodowane, nienaturalne ,,rozkosze” opłaca się przez szybko postępujące zatrucie i zwyrodnienie ustroju, z daleko posuniętą^ destruk­cją psychiki.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *