LĘK PRZED WYSIŁKIEM

Nie musimy rąbać drzewa ani wyciągać ze studni i nosić wody, ani dźwigać węgla, ani chodzić po ulicach czy wspinać się na schody. Wszystko to mogą za nas robić i bardzo czę­sto robią techniczne urządzenia i maszyny. Natomiast aparat ruchowy człowieka degeneruje się i oraz częściej, w coraz wcześniejszym wieku ulega chorobowym zmianom. I nie tyl­ko aparat ruchowy. Również układ krążenia, oddychania i in­ne układy narządów. Cały ustrój szybciej wyrodnieje, popada w choroby i przedwczesne starzenie się. Małe dzieci i młodzież instynktownie bronią się przed nie­doborem ruchu biegając, kopiąc piłkę, wspinając się na drze­wa. Nie jest to bezużyteczna, lekkomyślna zabawa — dla rosnącego ustroju ten fizyczny ruch ma ogromną wartość. Jest też on w tym okresie życia na ogół silną potrzebą, spra­wia naturalną przyjemność, tak że zbędne są wszelkie namo­wy w tym kierunku.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *