KLASYCZNY PRZYKŁAD

Klasycz­nym przykładem może. tu być dobrze pamiętna w historii medycyny epidemia ciężkiej, śmiertelnej choroby „beri-beri”, która w końcu ubiegłego wieku masowo pojawiła się na Dalekim Wschodzie. Przyczyną, jak się okazało, była prze­mysłowa obróbka ryżu z odrzuceniem jego ciemniejszej ze­wnętrznej skórki, zawierającej cenny kompleks witaminy B. Odpowiednikiem takiego oczyszczonego ryżu jest nasze białe pieczywo. I charakterystyczne, że choć. nauka dawno już roz­wiązała tę zagadkę i udzieliła odpowiednich wyjaśnień, czar­ny ryż i czarny chleb nadal pozostały symobolem społecznej krzywdy i nadal masowo „oczyszcza” się ziarna zbóż z cen­nych składników białkowych, witaminowych i mineralnych. Zasada przyjemności wyraźnie tryumfuje tu nad zasadą zdrowia.Podobnie rzecz się ma ze spożyciem mięsa i jego przetwo­rów. Przy ocenie tych pokarmów trzeba wyróżniać trzy aspekty: 1) walory przyjemnościowo-bodźcowe, które omówi­łam wyżej; 2) walory odżywcze — wysokowartościowe białko,
niektóre witaminy; 3) szkodliwości, których jest niestety nie­mało.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *