JESZCZE CIĘŻSZE ZADANIE

blog_um_4455079_6565984_tr_z5651696x1

Jeszcze cięższe zadanie czeka pacjenta, który np. po udarze mózgu czy po innym ciężkim uszkodzeniu ciała uczy się na nowo chodzić i mówić.Nie każdy z takich chorych zdobywa się na to, nie każdy zdolny jest do tak ciężkich, ascetycznych wysiłków. A prze­cież odzyskując na nowo umiejętność chodzenia i obsługiwa­nia się wyświadcza wielkie dobro nie tylko sobie, ale i oto­czeniu, które uwalnia od ciężaru pielęgnacji. Odgrywa to też niemałą rolę społeczną. Według badań Jerzego Piotrowskiego w 1967 r. było w Polsce około 250 tysięcy osób starszych niezdolnych z powodu przewlekłych chorób i trwałego nie­dołęstwa do samodzielnego poruszania się poza domem i pie­lęgnowanych w domu przez rodziny, w tym około 100 tysięcy przykutych do łóżka, tj. niezdolnych zupełnie do chodzenia. Liczby te nie obejmują pensjonariuszy Domów Pomocy Spo­łecznej.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *