ISTOTNE OKOLICZNOŚCI

Istot­na jest tu okoliczność, że w stanach głodu ustrój nie otrzy­mując pożywienia z zewnątrz zmuszony jest przestawić się na tzw. żywienie endogenne, czyli czerpanie z własnych tkanek. Zużywa przy tym przede wszystkim wszelkie zapasy, nadmiary i złogi, a także tkanki chore i zwyrodniałe oraz mniej ważne dla życia. Rozpadając się dostarczają one sub­stancji odżywczych dla tkanek zdrowych i ważniejszych. Głód likwiduje więc ów cały obciążający i szkodliwy balast nagromadzony przez długi okres nadmiernego jedzenia. Kuracje głodowe, znane i stosowane już w starożytności, przechodzą obecnie swój renesans i weryfikację naukową. W różnych krajach istnieją sanatoria i oddziały szpitalne stosujące tę metodę. Najsławniejsi lekarze specjaliści z tej dziedziny to Nikołajew i jego szkoła (Związek Radziecki), Heun i Buchinger (RFN) oraz Shelton i De Vries (USA).

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *