INDYWIDUALNA ANALIZA

analizy_biznesowe

Jeżeli teraz przejrzymy w myśli rzesze naszych bliźnich, z którymi stykamy się co dzień, oraz ich miejsca pracy: fabryki, biura, sklepy, szkoły, różne zakłady usługowe, i za­damy sobie pytanie, w jakim stopniu ci ludzie znajdują zado­wolenie w swej pracy, spostrzeżemy natychmiast, że odpo­wiedź wcale nie jest łatwa. Wymaga w każdym przypadku indywidualnej analizy, uwzględniającej nie tylko fizyczne vvarunki pracy i jej rodzaj, ale także psychiczne nastawienie pracującego, jego stan zdrowia, umysłowość, charakter itp.Nawet najbardziej nieciekawa, nudna czy przykra praca może dać satysfakcję człowiekowi, który w niej dojrzy głęb­szy sens, zainteresuje się wynikami z szerszego, społecznego punktu widzenia, a przede wszystkim postara się w to swoje „dzieło” włożyć trochę własnej inicjatywy, coś ulepszyć, pod­ciągnąć na wyższy poziom, zyskując uznanie kolegów i prze­łożonych.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *