ILOŚĆ INFORMACJI

Trudno jednak nie przyznać, że ilość informacji płynącej w tej dziedzinie do społeczeństwa jest tak wielka, iż byłoby przesadą mówić o ich niedoborze w życiu przeciętnego współczesnego człowieka. Można nato­miast i chyba trzeba tu mówić o braku istotnego zaintereso­wania, o słabości woli, niechęci do ascetycznych wysiłków, silnej dążności do zmysłowych rozkoszy itp., słowem o itych wszystkich czynnikach, które ze zrozumiałym zażenowaniem określamy jako słabość ludzkiej natury.Kościół katolicki od wieków zwalczał tendencję do zbytnie­go dogadzania sobie w jedzeniu. W katechizmowym wykazie grzechów głównych znajdujemy obok pijaństwa i tzw. grze­chów nieczystych również „nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu”.Akcent jest tu położony nie na jakości, lecz na ilości przyjmowanego pożywienia, czemu (trudno się dziwić, gdyż autorzy tych tekstów nie ibyld znawcami dietetyki i mieli na celu względy ascetyczne, nie zaś korzyści dla ciała.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *