DOŚWIADCZENIA I OBSERWACJE

Przytoczę kilka tych doświadczeń i obserwacji.Matiejew i współpracownicy obserwowali szybkość gojenia się ran oraz inne cechy wieku biologicznego u szczurów: a) poddanych fizycznemu treningowi i b) unieruchomionych. Stwierdzili, że wytrenowanie powodowało nie tylko wyraźnie szybsze gojenie się ran, ale i ogólne odmłodzenie funkcji organizmu.Matiejew sugeruje, że zwolnienie regeneracji u ludzi sta­rych, zmiany w ich metabolizmie i starcze odwapnienie kości są w wielkiej mierze wynikiem oszczędzającego trybu życia, pozbawionego ruchu i wysiłku. Murawow poddał białe szczury dwumiesięcznej przymuso­wej hipokinezji — w tych warunkach utraciły one około 75% początkowej sprawności mięśniowej i żyły średnio tylko 32 dni, podczas gdy grupa kontrolna będąca w tym samym wie­ku kalendarzowym żyła 529 dni. U zwierząt poddanych hipo- kinezji wystąpiły typowe starcze odchylenia w metabolizmie i regulacji neurohormonalnej, stwierdzono przyspieszone star­cze zwyrodnienia we wszystkich narządach i tkankach, zwłaszcza w układzie krążenia.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *