DLA CZŁOWIEKA NIEWIERZĄCEGO

Dla człowieka niewierzącego świat materialny jest jedyną uznaną rzeczywistością. W takim razie sprawy tej rzeczywi­stości będą miały dla niego rangę najwyższą, a wśród nich zdrowie na pierwszym miejscu, gdyż jest ono warunkiem za­równo szczęścia, jak długiego życia i skutecznej działalnoś­ci. W obu światopoglądach, zarówno religijnym, jak materia- listycznym, musi być i jest uznawany moralny obowiązek pracy dla społecznego dobra, a dążenie do zdrowia i pełnego, prawidłowego rozwoju jednostek i społeczeństw jest nakazem moralnym. Ale w życiu wygląda to bardzo różnie i nader czę­sto poglądy na ciało i traktowanie go zupełnie nie zgadzają się z wyżej wyłożonym imperatywem. Przyjrzyjmy się bliżej kilku takim postawom, oceniając je w aspekcie moralności i ascezy.W postawie religijnej skrajnie ascetycznej ciało bywa nie­raz uznawane za obciążający balast i źródło grzechu, stąd pogarda, a nawet nienawiść do ciała oraz dążenie do jego wyniszczenia. Takie dążenie jest błędnym elementem posta­wy ascetycznej w jej formie negatywnej.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *