DIETETYKA I ASCEZA

Analizując sytuację w dziedzinie odżywiania trzeba stwier­dzić, że kształtuje się oma dość osobliwie. Z jednej strony gromadzą się badania naukowe i dowody na to, że sposób żywienia wywiera ogromny wpływ na stan zdrowia i długość życia, a więc należałoby z głęboką rozwagą podchodzić do tych spraw, z drugiej zaś stromy widzimy często daleko idącą nieufność i lekceważenie dla tych doniesień, i to nie tylko u laików, ale i u niemałej liczby lekarzy. Ci ostatni zalecają wprawdzie często taką czy inną dietę, ale raczej tylko dla doraźnej ochrony jakiegoś chorego narządu. Gdy zaś ów na­rząd już takiej ochrony nie wymaga, zwykle pozwalają, a na­wet zalecają jeść wszystko, widząc właśnie w tej nieograni­czonej swobodzie gwarancję, że ustrój pacjenta będzie nale­życie zaopatrzony w różnorodne składniki odżywcze i zabez­pieczony przed niedoborami.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *