DĄŻENIE DO REKOMPENSATY

Pozo­staje wtedy przekonanie, że można dążyć do rekompensaty na planie duchowym, który jest ważniejszy niż cielesny. Około 20 lat temu pewna firma farmaceutyczna w RFN wy­puściła na rynek światowy lek reklamowany jako wspaniały środek uspokajający pod nazwą Contergan (Thalidomid.i Na szczęście w Polsce nie został on dopuszczony do obrotu. Oka­zało się, że przyjmowany przez kobiety we wczesnych okre­sach ciąży powodował u płodów daleko idący niedorozwój i zniekształcenia kończyn. Niestety, dopiero gdy dzieci z tymi ciężkimi wadami zaczęły masowo przychodzić na świat, zorien­towano się w tej potwornej szkodliwości. Pewna kobieta w Belgii urodziwszy córeczkę z takimi wadami zdecydowała w rozpaczy: „Ona nie może żyć” i zabiła dziecko podając mu ogromną dawkę silnie działającego leku. Nie ukrywała swego czynu, doszło więc do rozprawy sądowej, która poruszyła opi­nię światową. Kobieta została uniewinniona.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *