CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE

07e0937f-7bd9-47a6-9dcc-ad152b564245_20100119112837_Starsi

I odwrotnie: najciekawsza (dla postronnych) praca nie da szczęścia człowiekowi, który podejmuje ją bez istotne­go zainteresowania, bezdusznie i obojętnie, tylko dla zarobku i korzyści związanych ze stanowiskiem. Oczywiście między tymi dwoma biegunami zapału i obojętności wiele jest stanów pośrednich, podobnie jak wiele jest przyczyn, dla których człowiek woli pracować niż siedzieć w domu, nawet jeśli nie ma dla swej pracy istotnego zainteresowania. Trzeba też uwzględnić, że wszystkie te czynniki psychologiczne mo­gą w różny sposób kombinować się ze stanem zdrowia pra­cownika i z wpływami natury fizycznej, które dana praca wywiera na jego organizm. Mogą tu zachodzić ostre konflik­ty. Np. człowiek, który żyje swą pracą, może być przez nią uszkadzany fizycznie w takim stopniu, że z lekarskiego punk­tu widzenia konieczne się staje wycofanie go z tego stano­wiska.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *