ĆWICZENIA FIZYCZNE

Wszyscy oni od młodości uprawiali ćwiczenia fizyczne. Według stopnia sprawności byli znacznie młodsi niż ich nie ćwiczący rówieśnicy, a w nie­których przypadkach ten stopień odmłodzenia sięgnął 30 i 40 lat. Jokl wyciąga z tego wniosek, że ćwiczenia fizyczne są najsilniejszym ze znanych środków przeciw starzeniu się.Wielu autorów donosi o bardzo korzystnych efektach ogól­nego biologicznego odmłodzenia przez wdrożenie ćwiczeń fizycznych u ludzi starszych, nie tylko u klinicznie zdrowych, lecz również u cierpiących na różne przewlekłe choroby po­deszłego wieku. Takie leczenie za pomocą ćwiczeń fizycz­nych nazywamy kinezyterapią. Kizniszenko obserwował przez dwa lata 50 osób starych ćwiczących regularnie w grupie „Zdrowie”. Autor przebadał zachowanie się licznych wskaźników hemodynamicznych, do­chodząc do wniosku, że codzienne ćwiczenia pod kontrolą lekarską są bardzo pożyteczne dla ludzi starych.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *