CODZIENNE ĆWICZENIA

103999

U ludzi jeszcze względnie zdrowych codzienne ćwiczenia fizyczne mają nie tylko znaczenie usprawniające, ale i profi­laktyczne, jak to zresztą wyraźnie widać z wyżej cytowanych przykładów i obśerwacji.Również i mózg musi być ćwiczony, poddawany systema­tycznym wysiłkom. Poprawia to jego ukrwienie i usprawnia funkcje polepsza pamięć i kojarzenie. W dzisiejszej geron- tologii coraz bardziej ustala się pogląd, że otępienie starcze w znacznej mierze jest rezultatem zaniedbania wysiłków umysłowych, co niestety często ma miejsce w starszym wie­ku, zwłaszcza po przejściu na emeryturę.Zarówno wysiłki fizyczne, jak i umysłowe muszą okresowo przeplatać się z wypoczynkiem, w czasie którego ustrój uwal­nia się od produktów zmęczenia i naładowuje nową energią na nowy okres pracy. Dlatego emeryturę niesłusznie nazywa się zasłużonym wypoczynkiem, jeśli nie przewiduje się już po­wrotu do zawodowej działalności. Wypoczynek jest koniecz­nym warunkiem pracy, tworzy on z nią biologiczną jedność.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *