CIAŁO I ŻYCIE LUDZKIE

Nie są to oczywiście poglądy reprezentatywne dla nauki Kościoła i trudno byłoby pogodzić je z zasadniczym twierdze­niem chrześcijaństwa, że Bóg stworzył świat z miłości i prag­nie dobra człowieka, jego szczęścia. Po przyjęciu takiego twierdzenia wnioski nasuwają się same. Ciało i życie ludzkie należą do Boga i są nam dane, niejako wypożyczone na pe­wien okres, w ciągu którego mamy pełnić wolę Boga na ziemi, realizować Jego zamysły, dążyć do naprawy świata zepsutego przez grzech. Życie jeSt więc zarówno darem, jak zadaniem. Z daru trzeba się cieszyć, zadanie trzeba wykony­wać, mężnie podejmując związane z tym trudy i cierpienia. W tym działaniu ciało powinno nam dobrze służyć, dlatego musimy dbać o nie, tak jak rzemieślnik musi dbać o swe na­rzędzia, a żołnierz o btroń. Dbałość o zdrowie jest więc waż­nym obowiązkiem moralnym, choć oczywiście nie najwyż­szym, gdyż spraiwy tego świata podporządkowane są światu niematerialnemu.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *